ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обзиром да је дошло до промјена цијена дозвола из Mинистарства смо обавјешени да ће се штампати нови образаци годишњих дозвола.

По преузимању нових образаца кренуће дистибуција риболовних дозвола.

Дозволе које се налазе на стању код удружења мораће се вратити у Савез.

Секретар СРС РС

Цијена риболовних дозвола

Поштовани,
у Службеном гласнику РС број 111/19 од 30.12.2019. године објављена је ОДЛУКА о висини накнаде за коришћење риболовне зоне и висине накнаде за риболовне дозволе.

Исту вам шаљем у прилогу. овде…

С поштовањем, секретар