Одлука о раду удружења у посебним околностима

На основу члана 55. Статута и 16. Пословника о раду,  Управни одбор Савеза је на својој телефонској сједници одржаној 16.03.2020. године донио следећу:

О Д Л У К У
Наставите са читањем Одлука о раду удружења у посебним околностима