ПОЗИВ НА ПРВЕНСТВО РС “ЛОВ МАХАЧЕМ“

У недељу 01. 10. 2017. године на ријеци Сани у Рибнику одржаће се Првенство РС 2017. у дисциплини “Лов махачем” (flу fishing) у организацији СРС РС а домаћин је СРД  „Рибник“ из Рибника.

Пријава (екипа и такмичара појединаца) и жребање обавиће се испред ресторана „Три јелена“ (код Просана), сви такмичари ће бити подијељени у три сектора приликом жребања са изменама након 120 минута.

САТНИЦА

Пријава екипа и појединаца до 7 до 7 30 часова 

Жријеб од 7 30 до 8

Отварање Првенства у 8 часова

Излазак на стазу  од 8 15

Такмичење у првом сектору од 8 30 до 10 30

Одмор и промјена сектора од 10 30 до 12

Тамичење у другом сектору од 12  до 14 

Oдмор и промјена сектора од 14  до 1530

Такмичење у трећем сектору од 15 30до 1730

Објава резултата и подјела признања у 18 часова

Тренинг могућ на дијелу ријеке која није предвиђена као такмичарска стаза, до 30.09.2017. године (субота) од 12 до 18 часова уз најаву домаћину (Бањац Илија 066/ 806-565).

Tакмичење је екипно а СРД која немају екипу могу пријавити и појединце чији ће се резултат бодовати као појединачни. Право учешћа имају чланице СРС РС.

Овјерене пријаве екипа и такмичара појединаца примају се писменим путем на адресу СРС РС или на факс 051/ 318-251 до 28.09.2017. године а такмичари су обавезни дати на увид чланску карту и риболовну дозволу за 2017. годину.

Суђење ће спровести: Делегат такмичење Остојић Здравко , Врховни судија Марковић Жељко, секторске судије:  Бањац Илија, Марковић Ранко, Галић Перо и Каурин Здравко а секретар Петровић Биљана.

На такмичењу ће се организовати полагање судијских испита, у току такмичења практични дио а након проглашења теоретски дио (уплате за друштвеног судију 20 КМ а за савезног 30 КМ).

Основна правила:

  • прибор за лов махачем по слободном избору (штап, рола, шнура)
  • обавезна мрежа чуварица
  • мушице по слободном избору али без контра куке
  • једна мушица по слободном избору
  • не смије бити додатних отежања на предвезу
  • бодује се сва риба 
  • у току такмичења такмичар не смије примати прибор или комуницирати са било ким.

     Такмичарско-судијска комисија СРС РС