ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОСТИГНУТОМ ДОГОВОРУ СА ЛОВАЧКИМ САВЕЗОМ

Спортско риболовни савез РС је  са Ловачким савезом Републике Српске постигао договор о акцијама у уништавању корморана, па се спортско риболовна друштва упућују да ступе у контакт са ловачким удружењима у својим мјестима и даље договоре ову активност.
Обавеза свих рибарских удружења би била да одреде мјеста акције, обезбиједе муницију, а по завршеној акцији  сачине заједнички запиник о одстрелу и угинуле јединке по прописима униште. О овим акцијама, датуму и локацији, потребно је обавијестити  Полицијске станице са тог терена.

У циљу што бржег и ефикаснијег дјеловања на сузбијању штета од корморана, друштва се упућују и на заједничке акције на поједиим сливним подручјима или дијеловима вода (ријека и језера) које заједнички користе (нпр. Језеро Бочац користе СРД Бања Лука и СРД Мркоњић Град).

СЕКРЕТАР                                                                        Петровић Биљана