ПОЧЕТАК ПОРИБЉАВАЊА

Бањалучани заједно са удружењем из Мркоњић Града већ другу годину врше порибљавање дијела својих вода које им обезбјеђује ХЕ “Бочац” из Мркоњић Града у оквиру својих програских активности. Прибљавање које је реализовано 22. марта 2018. године било је планирано за крај 2017. године али се вјероватно због оправданих разлога каснило.
Бањалучанима је за порибљавање обезбјеђено 140 кг млађи поточне пастрмке из рибогојилишта “Риба Неретва” Коњиц, колико и удружењу Мркоњић Град.
Млађ је пуштана на више локалитета на ријеци Врбас у Крупи на Врбасу.
Порибљавању су поред рибочуварске службе, присуствовали чланови Комисије за порибљавање и чланови удружења.
Ово је само почетак порибљавања риболовних вода којима газдује бањалучко друштво јер се у њиховом мрестилиштву већ увелико припрема и узгаја млађ поточне пастрмке за порибљавање како њихових тако и других салмонидних вода у РС И БиХ.

СРД Бања Лука