Порибљавање СРД „Језеро“ – Рудо

Дана 29.06.2018. године воде којима газдује Спортско риболовно друштво “Језеро” Рудо порибљене су са млађи поточне пастрмке и шарана.
Поточном пастрмком порибљено је са 250 килограма а шарана са 500 килограма.
Порибљавању су присуствовали чланови друштва, а комисија је сачинила записник.

Предсједник СРД “Језеро” Рудо
Радојко Брадоњић