Порибљавање у Бијељини

Спортско риболовно друштво “Риба” из Бијељине 23. аугуста извршила је порибљавање риболовних вода којима газдује са 700 кг млађи шарана.
Порибљавање је вршено на следећим локацијама: ријека Сава 240 кг, Швапска ада 240 кг, Црњелево 60 кг, Дворови 60 кг и 100 кг канал Дашница.
Овој редовној активности удружења присуствовала је надлежна инспекција, рибочуварска служба, чланови органа удружења, чланство, а све је медијски пропраћено.

СРД “Риба” Бијељина