Одлуке УO СРС РС од 25.12. 2019. г.

На телефонској сједници Управног одбора СРС РС одржаној 25. 12. 2019. године донесене су следеће
                                  О Д Л У К Е
 1. Зудужује се именована комисија да са 31.12. 2019. године изврши попис имовине Савеза;

2. Усваја се такмичарски Билтен за 2019. годину и доноси одлука о његовој објави на скужбеној страници Савеза;

3. Обавезују се друштва чланице Савеза да до 28.12.2019. године изврше поврат непродатих чланских маркица за 2019. годину.

Секретар СРС РС