ОДРЖАНО ПОЛАГАЊЕ РИБОЧУВАРСКИХ ИСПИТА

У организацији Спортско рибиловног савеза Републике Српске у Бања Луци, на Пољопривредном факултету 28. децембра 2019. године одржано је још једно полагање рибочуварских испита. Полагању је приспупило 10 кандидата а један  кандидат је оправдао изостанак.

Сви кандидати су успјешно положили писмени и практични дио теста, а једам кандидат је добио увјерење без потребе полагања јер је испуњавао услове прописане Правилником.
Успите је провела именована Комисија у саставу: професор Савић Небојша, Канлић Вера и Живковић Милован.

Секретар