ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обзиром да је дошло до промјена цијена дозвола из Mинистарства смо обавјешени да ће се штампати нови образаци годишњих дозвола.

По преузимању нових образаца кренуће дистибуција риболовних дозвола.

Дозволе које се налазе на стању код удружења мораће се вратити у Савез.

Секретар СРС РС