НОВИ ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА

У намјери да сва наша друштва одмах информишемо, објављујемо на страници Савеза извод из новог Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села, објављеног у Сл.гл. број 7. од 31.01.2020. године.
Сматрамо познатим да је измјене и допуне ранијег Правилника тражило већина наших друштава ( Скупштина у Вишеграду, Управни одбор на неколико својих сједница, састанци у друштвима у Добоју, Бијељини разговори са руководним представницима друштава из: Бања Луке, Градишке, Челинца, Пала, Фоче, И. Сарајева, Дервентие, Теслића и других). Све њихове захтјеве је објединио предсједник Савеза и то у писменој и усменој форми доставио и изложио лично Министру за пољопривреду, шумарство и водпривреду, на састанку одржаном 03.12.2019. године на којем су још били присутни и учествопвали у раду испред министарства Младен Стојановић и Вера Канлић а испред Савеза Здравко Остојић и Биљана Петровић.

Како видите доста наших захтјева је по први пут уважено и створени су далеко повољнији услови за остварење значајнијих подстицаја а самим тим створена прилика и за побољшање материјално – финансијских услова рада наших друштава. На свима нама је да овај Правилник и дате повољности искористимо као што су то урадили неки други савези и њихова удружења.
Скрећемо пажњу на чињеницу да захтјве за подстицаје могу да поднесу само друштва јер су она а не Савез потписници Уговора за кориштење вода. Овим се Савез, његови органи и наша стручна служба ни једнога момента не ослобађају активног учешћа у помоћи друштвима како у припремним радњама на подношењу захтјева тако и у реализацији поднесених пројеката. Друштва упућујемо да се за све потребно обрате канцеларији Савеза и све послове око упућивања захтјева заврше у што краћем року. Ово нарочито јер су свака па и подстицајна средства, најчешће ограничена па да се не догоди да баш ми закаснимо.

Секретар СРС РС

Види извод из СГ РС, овде…