Одлука о раду удружења у посебним околностима

На основу члана 55. Статута и 16. Пословника о раду,  Управни одбор Савеза је на својој телефонској сједници одржаној 16.03.2020. године донио следећу:

О Д Л У К У

I
У циљу благовремене примјене мјера за спречавање појаве и ширења вируса  ,,Корона“, препоручује се свим нашим чланицама да до даљњег откажу све своје планиране састанке, такмичења и друга окупљања својих чланова, а рад канцеларије друштва у потпуности ускладе са минималним потребама и одлукама надлежних републичких и локалних органа.

II
До даљнег се отказују сви планирани састанци и такмичења у СРС Републике Српске.

III
Предлаже се УО СРС БиХ да до даљњега откажу своје планиране активности на којима би се окупљали представници чланица овога Савеза и такмичари.

IV
Задужује се секретар Савеза да рад канцеларије организује у својој кући у Бања Луци, Ул.Војводе Уроша Дреновића 122,, стим да се за све службене контакте одређује моб.тел. Савеза број:065/582-782 и Е-маил: srs.rs@blic.net.

V
Све наведено ступа на снагу даном доношења и објаве ове одлуке на службеној страници савеза.

Предсједник  УО
Милован Живковић