Риболовачки трофеји

Спортски риболовац Мулахалиловић Мурис, ухватио и пустио, шарана преко 20 кг. Штап Amnesia carp 3 lb. 3,60 м. Машиница Даива, монофил Окума 0,30.
Уловљено на ријеци Сави, риболовно подручје СРД „Бистро“ Србац.

Сцена поштања шарана, видео линк:

https://drive.google.com/file/d/1lkfWspD-JgRLExRa_e9UwbyqOLshZv5V/view?usp=sharing