Организује се полагање испита

Спортско риболовни савез РС организује полагање рибочуварског испита
26. 03. 2022. године у Бања Луци (Пољопривредни факултет – Kампус) са
почетком у 11. часова. Пријаве са потребном документацијом се примају до
23. 03. 2022. године.
секретар СРС РС