Порибљавање Дашнице

У петак 13. 11. 2020. године је извршено порибљавање Канала Дашница са 200
кг и Швапске аде са 300 кг шаранске млађи.
Ово је друго порибљавање риболовних вода којима газдује СРД “Риба” из
Бијељине у овој години.
До краја године ако временски услови буду дозвољавали Канал Дашница ће
још једном бити порибљен након пуштања у пуни капацитет.

СРД “Риба” Бијељина