И ове године порибљавање Дрине

И ове године Спорстко риболовни савез РС пријавио се за “Пројект
управљања сливом ријеке Дрине на Западном Балкану” преко Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде – ресор вода, који је финансирала
Свјетска банка, По прихватању пројекта, Савез је са крајњим корисницима
дефинисао локације и начин испуштања млађи, вријеме порибљавања,
обезбјеђење потребне документације, а приликом порибљавања вршио је
надзор над утоваром, транспортом, испуштањем млађи и доставом извјештаја
о извршеном порибљавању даваоцу грант средстава.
Добављач млађи је било мрестилиште и рибогојилиште Еко зона “Угарски
брзаци” д.о.о. Кнежево, које је поред уговорене количине млађи морало да
испуни уговором прописане услове: да је млађ аутохтоног поријекла,
црноморског слива, да посједује ветеринарску исправност, обазбједи
транспорт рибе специјалним превозним средством, што је у потпуности и
испунио.
Порибљавање је извршено са 2530 кг млађи поточне пастрмке дужина од 10
до 16 цм, 27. априла 2021. године на локацијама и количинама предвиђених
Пројектом:
– УСР “Бистро” из Зворника, 650 кг;
– УСР “Дрина” из Братунца, 650 кг;
– СРД “Младица” из Сребренице, 650 кг и
– СРД “Дрињача” из Шековића, 580 кг.
Надамо се да ће се и у наредним годинама расписивати овакви или слични
пројекти и за друга риболовна подручја а Савез ће свакако пратити и
достављати пријаве на расписане грантове.

Спортско риболовни савез РС