Порибљавање у Бијељини

СРУ „Риба“ из Бијељине у петак 16. 07. 2021. године у 13 сати извршило
је планирано порибљавање Канала Дашница и Швапске аде са 20.000 ком
шаранске млађи( 2 – 4 гр) и 111 кг млађи од 50 до  200  гр.

СРУ “Риба“ Бијељина