Обавијест: Обавеза полагања риболовачког испита

Законом о рибарству (Службени гласник 72/12 и 112/20) и Правилником о
програму, начину и условима полагања риболовачког испита (Службени
гласник 108/22) прописано је да сваки риболовац мора имати положен
риболовачки испит како би могао да извади годишњу риболовну дозволу.
Спортски риболоaвци који су у протекле три године евидентирани као
риболоваци и којима није изречена прекршајна санкција у том периоду, не
полажу испит али морају поднијети Захтјев за издавање Увјерења.
Обавезу полагања риболовачког испита имају риболовци који не испуњавају
ове услове.
У 2023. години започеле су активности око реализације овог законског
прописа, тако ће риболовци који испуњавају услове добити Потврде у
својим удружењима и уз попуњен захтјев за издавање Увјерења, моћи
извадити риболовну дозволу. Риболовци који не испуњавају ове услове, да
би им се издала риболовна дозвола, морају поднијети Захтјев за полагање
риболовачког испита, који ће бити организовани у току 2023. године.
На основу добијене сагласности од Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде усвојена је висина од 10,00 КМ за издавање Увјерења без
обавезе полагања а 30,00 КМ за полагање риболовачког испита.
У прилогу Правилник.

Правилник о програму и начину полагања риболовачког испита, погледај…

СРС РС