Усвојен правилник о остварењу права на новчана средства

Усвојен је Правилник о условима и начину остваривања права на новчана средства од накнада за коришћење риболовне зоне, који је у прилогу. (види овде…)

Право на новчана средства остварују корисници који испуњавају доле наведене услове:
а) имају потписан Уговор са министарством пољопривреде, шумарства и риболовне дозволе преузимају преко канцеларије Савеза;
б) потписан Уговор о удруживању са Спортско риболовним савезом Републике Српске;
ц) немају дуговања по основу чланског доприноса и накнада или имају потписан репрограм о измиривању обавеза по основу дуга и да се репрограм поштује.
Новчана средства се могу остварити за помоћ:
а) у раду рибочуварске службе;
б) порибљавању и заштити заштићених врста;
ц) заштити заштићених ревира;
д) за набавку опреме друштвима;
е) остале посебне помоћи.

СРС РС