Завршено полагање рибочуварских испита

Након дуже паузе, узроковане епидемиолошком ситуацијом, комисија
Спортско риболовног савеза РС у саставу: професор Небојша Савић
предсједник, Канлић Вера и Којић Александар, чланови, организовала је
полагање рибиочуварских испита.
Испит је одржан 24. априла 2021. године у учионици Пољопривредног
факултета Универзитета у Бања Луци. Након теоријског и практичног
испита, нових 18 рибочувара успјешно је положило рибочуварски испит.
Надамо се да ће се ангажовањем нових чувара и чувара волонтера значајно
појачати контрола лова рибе на нашим водама и спријечити сви видови
незаконитих радњи.

Спортско риболовни савез РС