Завршено полагање рибочуварског испита

У организацији Спортско риболовног савеза РС именована комисија у
саставу: мр Вера Канлић, предсједник, Грубешић Ранко и Којић Александар,
чланови, организовала је полагање рибочуварског испита.
Испит је одржан 28. маја 2022. године у учионици Пољопривредног
факултета Универзитета у Бања Луци. Након теоријског и практичног
испита, свих 16 полазника успјешно је положило рибочуварски испит.
Комисија је будућим новим чуварима и чуварима волонтерима пожељела
успјешан рад и да се криловолов и сви видови незаконитих радњи на нашим
водама њиховим ангажовањем у што већој мјери смањи.

Спортско риболовни савез РС