Међународни сајам пољопривреде, лова и риболова 2021. г.

У Бијељини 07. октобра 2021. године, у организацији А.Д. „Град“
Бијељина отворен је 19. Међународни сајам пољопривреде, лова и риболова
„INTERAGRO 2021“. Сајам је отворен од 7. до 9. Октобра 2021. године. На
сајму су се поред пољопривредних произвођача по први пут појавили
представници ловаца и риболоваца.
Спортско риболовно удружење „Риба“ из Бијељине се заједно са Спортско
риболовним савезом РС представио путем посебно припремљених фото паноа
на ком су презентовани наши шампиони, успјешни такмичари, трофејни улови
а нарочиту пажњу посјетилаца привукли су препарати уловљених капиталних
примјера сома и штуке, уловљени у водама које користи Бијељинско
удружење. Посјетиоци су имали прилику упознати и са нашим Риболовним
новинама као и са активностима и радом наших удружења преко пропагандног
материјала који им је био доступан на штанду.

СРС РС