Најава јавних расправа о Нацрту измјена и допуна закона о рибарству

Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о рибарству усвојен je на 15.
редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 27. и 28.
априла 2021. године и предложено је да се Нацрт закона упути на јавну
расправу ради упознавања заинтересованих страна о предложеним измјенама
и допунама основног текста Закона о рибарству.
У прилогу достављамо Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о
рибарствуможе (преузми…) и План одржавања јавних расправа о Нацрту закона о
измјенама и допунама закона о рибарству. (преузми…)

Спортско риболовни савез