Нови правилник угледао свијетло дана

У Сл.гл. број 62/20 од 30. 06. 2020. године изашао је Правилник о начину
обављања риболова, ловостају,  алатима, опреми и средствима за риболов. види…