Обавјештење – Годишњи извјештај

Обавјештавају се удружења корисници риболовних подручја да Годишњи
извјештај о раду за 2021. годину требају доставити Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде најкасније до 31.03. текуће
године.
На порталу Савеза могу се преузети табеле које се достављају уз Годишњи
извјештај које су нешто измјењене у односу на претходне године
(измјењене табела 9. и 10.).

СРС РС