Обавјештење о организацији полагања рибочуварског испита

Обавјештавају се заинтересовани кандидати да је у плану организовање
полагања рибочуварских испита.
Заинтересовани кандидати се могу пријавити до 09. новемрба 2021. године
како би могли на основу заинтересованих одредити термин и мјесто
одржавања о чему ће бити благовремено обавјештени.
Кандидати су (када се одреди термин) обавезни доставити комплетну
документацију у канцеларију Савеза:

1. Попуњен Захтјев (у прилогу);
2. Овјерена фото копија свједочанства или дипломе о завршеној школској
спреми (најмање 3 степан образовања);
3. Увјерење да није кривично кажњаван или да није у току кривични
поступак (МУП или СУД);
4. Потврда о бављењу спортским риболовом (најмање 3 године – изадје
удружење)
5. Потврду о уплати накнаде за полагање рибочуварског испита (60,00 КМ.
Литература (Приручник) може се набавити у канцеларији Савеза или
поручити путем поште (8,00 КМ).

Све додатне информације можете добити на телефоне 051/318-251 или
065/582-782.
Спортско риболовни савез Републике Српске