Обавјештење о полагању Рибочуврског испита

Обавјештавају се кандидати да ће се полагање рибочуварских испита
одржати 24. 04. 2021. године (субота) у Бања Луци (Пољопривредни факултет),
са почетком у 11 часова.

Кандидати су обавезни доставити комплетну документацију у канцеларију
Савеза до 21. 04. 2021. године:
1. Попуњен Захтјев (у прилогу); Преузми овде…
2. Овјерена фото копија свједочанства или дипломе о завршеној школској
спреми;
3. Увјерење да није кривично кажњаван или да није у току кривични
поступак;
4. Потврда о бављењу спортским риболовом (најмање 3 године)
5. Потврду о уплати накнаде за полагање рибочуварског испита.

Све додатне информације можете добити на телефоне
051/318-251 или
065/582-782.
Спортско риболовни савез Републике Српске