ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Поводом одређених недоумица у вези примјене члана 15. став 1.и 2.
Правилника о програму, начину и условима полагања риболовачког испита
(“Службени гласник” Републике Српске, број 108/22) у прилогу је
аутентично тумачење које нам је доставило Министарство пољоприведе,
шумарства и водопривреде Републике Српске.

СРС РС