Одржана Комисија за одобравању средстава

У просторијама Спортско риболовног савеза РС, у четвртак 08. октобра
2020. године Комисија, именована испред Управног одбора, одржала је
сједницу на којој су разматрани Захтјеви друштава за додјелу новчаних
средстава уплаћених по основу накнада за коришћење риболовне зоне.

Након прегледа Захјева, увида у достављену документацију, комисија је
утврдила износе за свако удружење, у оквирима усвојеног Финансијског
плана за 2020. годину а у складу са усвојеним Правилником и донијело
Рјешење.
Исплата средстава на жиро рачуне и достава рјешења су у току.

Предсједник Комисије
Матковић Ђуро