Одржана Скупштина Риболовног савеза

У суботу, 16. априла 2022. године у И. Сарајеву одржана је редовна и
изборна Скупштина Спортско риболовног савеза. На Скупштини се поред
редовног разматрања и усвајања Извјештаја о раду за претходни период и
Планова за текућу годину, бирало и ново руководство на четверогодишњи
период.
Одлуке Скупштине, преузми…

Секретар СРС РС