Одржана Скупштина СРС РС

У Фочи, 22. априла 2023. године на редовној Скупштини  Спортско
риболовног савеза Републике Српске доносе се:

Одлуке и Закључци

1.)  Записник са сједнице Скупштине СРС РС одржане 16.04.2022. године
усвојен је једногласно уз примједбу да се у тачки Ад.3 б) СРД „Шкобаљ“
Станари упише да је у регији 2.
2.) а) На приједлог Регије 3. Управни одбор је доставио приједлог
верификације Ђекић Аце из Добоја за члана Управног одбора.
Једногласно је верификован мандат Ђекић Аце за члана Управног одбора из
Регије 3.
б) На основу дописа УСР “Риба“ Бијељина који су потврдили приједлог из
Регије 7. Управни одбор је доставио приједлог верификације Ђукић
Миодрага из Бијељине за члана Управног одбора
Са 17 гласова за, 4 гласа против и 7 уздржаних гласова, верификован је
мандат Ђукић Миодрага за члана Управног одбора из Регије 7.
в) на приједлог Управног одбора за члана Надзорног одбора предложен је
Живковић Милован из Бања Луке.
Са 31 гласом за и 1 уздржаним гласом верификован је мандат Живковић
Милована за члана Надзорног одбора.
3.) а) Извјештај о раду за 2022. годину поднесен од предсједника УО СРС
РС Којић Александра, усвојен је једногласно.
б) Финансијски извјештај за 2022. годину,  поднесен од предсједника
Финансијске комисије и члана УО СРС РС Остојић Здравка, усвојен је
једногласно;
в) Извјештај Надзорног одбора, поднесеног од предсједника Надзорног
одбора Симић Драгана, усвојен је једногласно;
г) Извјештај о раду наших представника у СРС БиХ за 2022. годину
поднесен од члана УО СРС БиХ из РС Којић Александра, усвојен је
једногласно
4.) а) План рада за 2023. годину поднесен од предсједника УО СРС РС
Којић Александра, усвојен је једногласно уз напомене и информације:
–  да се умјесто Програма рада мијења назив, треба да се доноси и усваја
План рада;
–  да се препоручује  удружењима да своја пословања ускладе са доносеним
законима, да изврше пререгистрацију у складу са Законом о спорту и
Закону о измјенама и допунама закона о рибарству;
– да су активности око полагања риболовачких испита у току, кад ресорно
министарство да сагласност на предложене чланове комисије приступиће се
полагању;  Приучник за полагање риболовачких испита објављен на сајту a
биће објављена и питања за тестове;
б) Финансијски план за 2023. годину, поднесен од предсједника
Финансијске комисије и члана УО СРС РС Остојић Здравка, усвојен је
једногласно;
5.) Под остала питања:
а) Прихваћена је иницијатива Управног одбора за измјену Статута, дато је
одобрење Управном одбору да именује комисију за израду новог Статута
који ће се разматрати и усвајати на наредној сједници Скупштине, која ће
бити одржана у децембру  поводом  30 година оснивања Савеза,
б) да Комисија за припрему Статута посебну пажњу посвети приликом
формирања регија;
в) прихваћен је приједлог да Управни одбор у наредном периоду у
разговорима са ресорним министарством покуша изнаћи начин како да се
удружења финансирају по основу члане 76. Закона о измјенама закона о
рибарству;
г) прихваћена је информација  СРД „Језеро“ Рудо да се  укине ловостај на
плотицу и шкобаља и упути приједлог за измјену Правилника;
д) није подржан приједлог да се направи оцјена законитости Уговора о
коришћењу вода која удружења потисују са ресорним министарством;
ђ) Управни одбор ће формирати комисију за признања која ће сачинити
приједлоге за признања а која ће се  додјељивати на свечаној Скупштини.

СРС РС