Одржана трећа сједница Комисије за издавање увјерења

У посторијама Савеза у петак, 15. децембра 2023. године Комисија у
саставу: Александар Којић, Горан Каностревац и Даниел Кичић одржали су
трећу сједницу Комисије за издавање увјерења без обавезе полагања
риболовачког испита. Обрађени су сви до сада пристигли Захтјеви а у току
је и израда и дистрибуција одштампаних Увјерења.
Комисија је разматрала и прихватила Мишљење Министарсва пољопривреде,
шумарства и водопривреде поводом одређених недоумица у вези примјене
члана 15. став 1.и 2. Правилника о програму, начину и условима полагања
риболовачког испита (“Службени гласник” Републике Српске, број 108/22.

СРС РС