Одржан састанак Регије 9.

Горњодринска регија

У Вишеграду, 24.09.2020. године одржан је састанак Горњодринске регије –
Регије 9. у чијем саставу су друштва из: Рудог, Вишеграда, Фоче,
Рогатице, Чајнича и Новог Горажда. Састанак је организовао и водио
координатор ове регије Којић Александар из Вишеграда а састанку нису
могли присуствовати представници из Чајнича и Новог Горажда, али ће бити
упознати са закључцима састанка.
А1. Поред упознавања и припреме друштава за подношење захтјева за
ддодјелу планираних средстава од наплаћених накнада за кориштење
рибарског подручја и захтјева за додјелу подстицајних средстава од
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, на овом састанку је
закључено и да:
1. Препоручено је друштвима регије, да у постављним роковима, поднесу
захтјеве за остваривање новчаних средстава предвиђених планом Савеза од
наплаћених средстава по основу Одлуке о висини накнаде за кориштење
рибарског подручја, као и за средства од подстицаја што је регулисано
Правилником о подстицајима Министарства за пољоприврду, шумарство и
водопривреду;
2. у реализацији ових послова помогне служба Савеза.

Ад. 2. Након дискусије о проблемима и приједлозима ове Регије закључено
је да:
1. СРС РС-е настави са свим планираним активностим везано за помоћ
Удружењима везано за борбу против изградње МХЕ и нелегалне експлотације
материјала из ријека,
2. Ако је могуће да се покрене иницијатива за израду Правилника о
постављању плутајућих објеката и везова за чамце на обалам ријека
3. Ако је могуће да се у цјеновнику код продаје дневних дозвола направи
разлика у цијени куповине у продајном мјесту и на води
4. Да се ако је могуће утиче на министарство да што прије приступи
изради Риболовне основе.

Ад. 3. Након дискусија о Правилнику о начину обављања риболова,
ловостају, алатима, опреми и средствима за риболов, усвојени су
закључци:
1. Да је потпуно непотребно увођење ловостаја на бијелу рибу (шкобаљ,
плота, клијен и сл.) јер ови простори имају веома повољну хидролошку
ситуацију, а ни у једном дијелу није примјећен пад наведене рибље
популације;
2.Провођење овог Правилника ће вјероватно сва Удружења довести на ивицу
рентабилности, а сви већ занамо да многа удружења су и овако у великим
проблемима са испуњавањем финансиских обавеза;
3. Сматрају да ће се овим потезом, склањањем спортских риболоваца са
обала ријека, отворити простор криволовцима за све могуће начине
криволова.

Координатор регије 9.
Којић Александар