Одржан састанак у Министарству

У Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде 08. новембра
2022. године одржан је сасатанак представника Министарства и Спортско
риболовног савеза РС.
На састанку је поднесена информација у вези са Пресудом по тужби за
тровање ријеке Спрече из 2018. године од удружења из Добоја и
договорено је низ активности за наредни период.
Представници Савеза су информисали су Министарство о реализацији Плана
у 2022. години:
– провођењу усвојеног Закона о измјенама закона о рибарству и
подзаконских аката – Правилника;
– издавању риболовних дозвола корисницима;
– прикупљању евиденције о издатим дозволама и наплаћеним накнадама;
– организовању полагања рибочуварских испита;
– наставку сарадње са Савезом Србије;
– информацију о активностима у вези израде Програма развоја рибаства и
аквакултуре.
У разговорима о плановима за наредну годину посебна пажња се посветила
проблему примјене Правилника о подстицајима; организацији едукације
рибочува и полагање рибочуварских и рибарских испита.

Спортско риболовни савез РС