Порибљене Паљанске риболовне воде

Уз организацију и континуирани рад рибочуварске службе, УСР “Бистрица”
Пале је извршила и порибљавање ријека које су јој уступљене на
газдовање. Порибљавање је извршено 12.05.2020. године са 16000 комада
млађи поточне пастрмке. 10000 комада млађи смо платили из властитих
средстава, а осталих 6000 комада млађи је донација СРД “Бања Лука” из
Бања Луке. Порибљене су ријеке Паљанска Миљацка испод извора, Мокрањска
Миљацка, Прача, Бистрица и Касидолка.

У акцији порибљавања је учествовало 30 чланова удружења. Акцију
порибљавања и координисање истом је организовао Деан Клачар, предсједник
УО УСР “Бистрица” Пале. Успјех акције порибљавања не би био могућ без
ангажовања и одзива већег броја чланова УСР “Бистрица” Пале. Најљепши
дио акције је био присуство неколико младих риболоваца-пионира у
порибљавању. Наши млади чланови су са великом радошћу и усхићењем
пратили мале рибице које смо пуштали у вирове ријека, њихов нови дом.
Сâмо подмлађивање нашег удружења новим младим члановима је једно од
основних циљева удружења у будућности. Посебан значај континуираном
порибљавању даје и рибочуварска служба УСР”Бистрица” Пале. Момци из наше
рибочуварске службе, вишедневним контролама и обиласцима ријека, којима
газдује УСР”Бистрица” Пале, су допринијели да се рибљи фонд опоравља и
да је количина рибе у ријекама већа.
До следећег јављања из УСР” Бистрица” Пале, поздрав и “Бистро “!

УСР”Бистрица” Пале