Савез одржао састанак са представницима Министсарства унутрашњих послова Републике Српске

Спортско риболовни савез Републике Српске, 28. јула 2023. године одржао
је састанак са представницима Министсарства унутрашњих послова Републике
Српске на ком су изнесени проблеми које у свом раду наилази
рибочуварска служба: непоштовање прописаних норми у риболову, употреби
недозвољених средстава, криволов, несарадња при идентификацији, ометање
службеног лица приликом вршења рибочуварске службе, физичких напада и
сл.

Како би изнашли рјешења у циљу унапређења мјера заштите и очувања рибљег
фонда, пружања полицијске помоћи у раду рибочувара, договорено је да
предсједници удружења или овлашћено лице испред удружења писменим путем
затражи пријем код командира у својој локалној Станици полиције. На том
састанку потребно је да представници удружења упознају представнике
полиције о актуелној проблематици а нарочито са одредбама Закона о
рибарству које се односе на рад рибочуварске службе и то члановима 56. и
59. Закона о рибарству („Сл.Гласник РС“ број 72/12 и 112/21).

У вези са горе наведеним, потребно је да удружења о предузетим радњама
и постигнутом договору, писмено обавјесте Спортско риболовни савез
Републике Српске најкасније до 1. септембра 2023. године, како би имали
повратне информације за будуће састанке, са представницима Министарства
унутрашњих послова и другим контролним органима, који су у плану да се
организују.

СРС РС