Скупштина: одлуке и закључци

На редовној Скупштини Спортско риболовног савеза Републике Српске која
је одржана 29. маја 2021. године донесене су следеће Одлуке и закључци. види…