Сједници Управног одбора СРС РС одржаној 14.12.2020. г.

На телефонској сједници Управног одбора СРС РС одржаној 14.12.2020.
године усвојене су следеће  о д л у к е и закључци. види…