Одржан састанак Регије 8.

У Зворнику, 29.09.2020. године одржан је састанак Регије 8. у чијем
саставу су друштва из: Зворника, Милића, Братунца, Сребренице, Шековића
и Власенице. Састанак је организовао и водио координатор ове регије
Цвејић Никола из Зворника а састанку нису могли присуствовати
представници из Милића, Власенице из оправданих разлога, иако су
потврдили долазак, а са представником из Шековића није било могуће
успоставити контакт.

Ад. 1. Цвејић Никола је упознао друштва са захтјевом за додјелу
планираних средстава од наплаћених накнада за кориштење рибарског
подручја и захтјевом за додјелу подстицајних средстава од Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде. На овом састанку је закључено и
да:
1. У предвиђеним роковима друштва, поднесу захтјеве за остваривање
новчаних средстава предвиђених планом Савеза од наплаћених средстава
по основу Одлуке о висини накнаде за кориштење рибарског подручја, као и
за средства од подстицаја што је регулисано Правилником о подстицајима
Министарства за пољоприврду, шумарство и водопривреду;

2. Да им у реализацији ових послова помогне служба Савеза.

Ад. 2. Након дискусије о проблемима и приједлозима ове Регије закључено
је да:
1. Несразмјерна разлика цијена дневних дозвола и талона и да то користе
риболовци и не ваде годишње дозволе и да се покрене иницијатива за
смањење цијене талона или повећање цијене дневне дозволе на 15 КМ;
2. Покренути иницијативу да се дневне дозволе морају вадити прије изласка
на воду,
3. Приједлог да сви рибочувари добију баждарене ваге, које би требало
Савез да додели сваком рибочувару;
4. Такмичење у дисциплини “Лов рибе удицом на пловак” треба да се
популаризује јер је мало занемарено;
5. Одлучено је да сва удружења из регије 8, одреде представнике и
покушају направити састанак са челним људима ХЕ Бајина Башта и покушају
изнаћи рјешења, због велике осцилације воде што наноси штету рибљем
фонду, ако буде било потребе, ангажовати адвокате.

Никола Цвејић, координатор Регије 8