Акција порибљавања Уне шараном

Дана 03.11.2020. године СРУ ”Мрена” из Костајнице, уз финанцијску
помоћ општине Костајница, те у складу са својим Планом рада за 2020.
Годину, поред сталне бриге о очувању ријеке Уне и њених притока на
подручју којим газдује, спровело је девету по реду акцију порибљавања,
гдје је у ријеку Уну на локацији ”Пландиште” у Костајници пуштено
70 кг крупног шарана купљене у узгајалишту рибе Рибарство
”Марјановић” д.о.о. Дервента.

Имајући у виду да рибе шарана има у мањим количинама у ријеци Уни, која је идеално станиште за шарана, ово удружење се опридјелило да ријеку Уну ове године порибе са крупним
шараном, како би се што брже измријестио и обогатила ријека рибљим
фондом.
У акцији порибљавања присуствовали су: пресједник удружења Миланко
Палија, предсједник Скупштине удружења Слободан Зец, риболовни чувари
Гојко Солдат и Рисојевић Младен, чланови Управног одбора и риболовци
удружења: Владимир Боројевић, Јовица Боројевић, Дејан Стијак и Петар
Боројевић, Акцији порибљавања присуствовао је пољопривредни инспектор
Општине Костајница Горан Грубљешић, који је сачинио записник о извршеном
порибљавању.

Предсједник СРУ ”Мрена” Костајница
Миланко Палија