Посјета Министра Бориса Пашалића

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Борис Пашалић са
сарадницима Младеном Стојановићем и Вером Канлић, 01. фебруара 2021.
године уприличили су посјету Спортско риболовном савезу Републике
Српске у службеним просторијама Савеза.

Испред Савеза састанку су присуствовали потпредсједник Савеза Александар
Којић, члан Управног одбора Здравко Остојић и секретар Петровић Биљана.
У току дискуције разговарало се о низ тема : информација о средствима
прикупљених од накнада за коришћење рибарског подручја; проблем удружења
у Приједору; унапређење рада рибочуварске службе; активности око измјена
Закона о рибарсту; израда Риболовне основе, могућност увођења
информационог система.
На крају дискусије, донесени су следећи закључци:
– да се што хитније ријеши проблем СРД Приједор, да министарство
организује састанак у Приједору, гдје би били позвани представници
Савеза, општине Приједор и риболовног удружења;
– да се изврше припремне радње за израду информационог система у циљу
увезивања друштава и Савеза;
– да се наставе активности на изради Рибарске основе Републике Српске;
– да се наставе активности око усвајања измјена и допуна Закона о
рибарству;
– да се размотри могућност финансијске помоћи друштима у рубним мјестима
у раду рибочуварске службе;
– да се размотре могућности аплицирања према међународним фондовима
заједно Министарство и Савез.
Представници Савеза захвалили су се Министру и сарадницима да посјети,
доброј сарадњи, на помоћи коју је Савез могао пружити удружењима од
прикупљених накнада добијених по Одлуци а Министар је нагласио да се
мора јачати Савез и циљ министарства је јак, јединствен и стабилан
Савез.

Секретар СРС РС