Полагање рибочуварског испита

Спортско риболовни савез РС организује полагање рибочуварског испита
27.11.2021. године у Бања Луци (Пољопривредни факултет – Kампус) са
почетком у 11. часова. Пријаве са потребном документацијом се примају до
24.11.2021. године.

СРС РС