Захтјев за остваривање права на новчани подстицај

У Службеном гласнику број 11/23 од 6.2.2023. године изашао је Правилник
о условома и начину остваривања новчаних подстицаја за развој
пољопривреде и села. Чланом 81. Правилника право на подстицајна средства
за унапређење, заштиту рибљег фонда у риболовним водама остварују
корисници који имају закључен Уговор са Министарством о коришћењу
риболовних зона.
Захтјев за остваривање права на новчани подстицај подноси се на за то
прописаном обрасцу (у прилогу дописа) најкасније до 31.октобра текуће
године на адресу:

Министарство пољопривреде, шумарстта и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања
78 000 Бања Лука
Трг Републике Српске 1.

У прилогу је и извод из Правилника (члан 81.) у којем су наведени
услови, начин и вријеме за подношење Захтјева.

Молимо вас да на вријеме доставите Захтјев, јер поднесени захтјеви
послије предвиђеног рока неће се узимати у разматрање.

– Захтјев за остваривања права за поврат новчаних средстава, преузми
– Извод из правилника, преузми

Спортско риболовни савез РС