Порибљавање у Бијељини

Удружење спортских риболоваца „Риба“ из Бијељине у уторак 21. Јуна 2022.
године извршило је порибљавање рибарског подручја којим газдује
шаранском млађи тежине од 300 до 500 грама. Порибљавање је вршено на
градском каналу Дашница и ријеци Сави.

СРУ “Риба“, Бијељина